SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

 18.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce v Radzovciach

Obec R A D Z O V C E  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

l.  Péter György, Ing., 56 r., starosta,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, Most – Híd

2. Ladislav Korponai, 62 r., konateľ NIBE s.r.o., nezávislý kandidát

V

Radzovciach

Dátum:

18.septembra 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce


1 2 3 >