SlovenskýMagyarEnglish

FS Nógrad

Založený bol v roku 1974 pri ZO Csemadoku v Radzovciach. Najskôr to boli iba samé dievčatá, ale po roku sa k nim pridali aj chlapci.

Prvou vedúcou súboru bola predsedníčka ZO Csemadoku, Katarína Medeová. Po nej František Kocman. Od roku 1986, kedy bol po krátkej odmlke opäť obnovený tanečný súbor, bola vedúcou Valéria Koroncziová, riaditeľka MKS. Predposlednou vedúcou bola Zuzana Molnárová, ako riaditeľka MKS a od roku 2000 až doteraz túto funkciu zastáva Mária Mártonová. Od tohto obdobia súbor Nógrád funguje nepretržite.

Prezentovali sa vo viacerých obciach Slovenska a Maďarska, zúčastnili sa nemeckých, rumunských a poľských festivalov. Počas svojej existencie získali mnohé ocenenia. Najviac si vážia 1. cenu zo súťaže choreografií, ktorá sa konala v Rimavskej Sobote v roku 1997 a vtedy postúpili do celoslovenského kola. 

Z choreografov súboru to boli predovšetkým Lajos Ádam, Štefan Tóth a už viac ako 20 rokov je to Miklós Braun zo Salgótarjánu v MR.

Zoznam tanečníkov, ktorí dlhé roky tancovali: Habodász Peter, Korponaiová Bernadett, Nagy Marian, Gáspárová Monika, Mihaliová Monika, Nagyová Andrea, Tóth Ádám, Nagyová Aneta, Nagyová Alžbeta, Matušková Erika, Matušková Gabriela, Plencnerová Kristína, Gajdošíková Monika, Folková Zuzana, Nagyová Tímea, Cibuľová Gizela, Cibuľová Júlia, Kaličiak Richard, Mihaliová Agnesa, Nagyová Erika, Mártonová Mária ml., Bodorová Bernadeta, Benčíková Edina.

Súčasnosť

Dnes má súbor dvoch  zriaďovateľov, a to Miestne kultúrne stredisko v Radzovciach a ZO Csemadoku. Preto má aj dvoch vedúcich, ženu Bc.  Máriu Mártonovú, ktorá je zároveň aj riaditeľkou MKS a chlapa, Póczosa Józsefa, predsedu základnej organizácie Csemadoku.

Že sa folkloristom stále darí, to je zásluha aj samotnej obce Radzovce a osobitne starostu Ing. Petra Györgyho.

V súčasnosti tvorí súbor 20 členov a týchto tanečníkov je potrebné spomenúť: Póczos Jozef, Fekete  Farkas Tímea, Graca Jozef, Graca Margaréta, Tóth Zsolt, Tóth Dóra, Čík Alexander, Darabošová Alexandra, Molnár Szabolcs, Gášpárová Lenka, Nagy Norbert, Nagyová Annamária, György Ernő, György Henrietta,  Koroncziová Alexandra, Čík Nikolas, Botoš  Zsolt, Fekete Gábor,  Čanková  Alžbeta  a Mária Mártonová.                

Repertoár  Nógrádu tvoria tance z rôznych krajín, kde žijú Maďari. Sú to najmä Palócke tance, ale aj tanec Rábaközi, Kalotaszegi, Székelyföldi, Szátmári, Mátyusföldtől szilicéig, Mezőségi. Spolu je to sedem tancov, k čomu majú prispôsobené aj krojové vybavenie, teda sedem druhov krojov. Všetky im šije  krajčírka v MR,  ktorá sa venuje len tejto oblasti. Čo im chýba, to sú nové čižmy, lebo tancujú  ešte v čižmách po starých rodičoch, ktoré našli po padlášoch (povalách). Súčasní členovia - chlapci tancujú už viac ako 20 rokov. Okrem tanca zachovajú dedinské ľudové zvyky a tradície. Na miestnych akciách sú aj organizátormi, aj účinkujúcimi v programe podujatia. 

Súbor nemá vlastnú ľudovú hudbu, ale na niektorých vystúpeniach ich sprevádza  ĽH Dobroda zo Salgótarjánu v MR a často s ňou spolupracujú.

Každoročne  súbor realizuje 20 až 25 vystúpení. Významným domácim podujatím okrem Dní obce sú Fašiangy. Trvajú tri dni, od soboty do pondelka, fašiangový sprievod masiek tvoria okrem folkloristov aj obyvatelia obce. Počas obchôdzky sa spieva a tancuje, ale nechýbajú ani vinšovačky či maškarný ples detí z materskej školy. V pondelok to vyvrcholí veselicou, ktorá trvá až do utorkového rána pred popolcovou stredou. Ani raz nechýbali na regionálnych festivaloch - Poipeľský umelecký festival  a Novohradský folklórny festival.

Naposledy sa s veľkým úspechom predstavili v Poľsku, od 12. do 14. septembra 2014 na Dožinkách v obci Sedziejowice, s ktorou má obec Radzovce viacročné partnerstvo. V septembri reprezentovali svoju obec na Pamätných dňoch v obci Kiarov, ktoré boli venované 377. výročiu Jánosa Kéry.

Najbližšie vystúpia v Radzovciach, a to tretí októbrový víkend v rámci projektu  EUROPE FOR CITIZEN - EURÓPA PRE OBČANOV. Je to medzinárodný projekt obce Radzovce, partneri prídu z Poľska, Rumunska, Čiech, Maďarska. V rámci tohto podujatia si pripomenú  40. výročie vzniku folklórneho súboru Nógrád.

Folkloristi využívajú na nácvik a vystúpenia  priestory kultúrneho domu v Radzovciach.

V prípade záujmu o objednávku vystúpení, uvádzame adresu a kontakt: Miestne kultúrne stredisko, 985 58 Radzovce, 0918 494 963marimar.hu@gmail.com.