SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.radzovce.sk spravuje Obec Radzovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Radzovce

Adresa:

Obecný úrad Radzovce
Radzovce 506
985 58 Radzovce

IČO: 00316369

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 1573
Rozloha: 1879 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1246

Všeobecné informácie: info@radzovce.sk
Podateľňa: podatelna@radzovce.sk
Starosta: starosta@radzovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@radzovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 449 11 27
E-mail: obec@radzovce.sk

 

Matričný úrad:
Tel.:
 047 / 449 11 34

Kompetencie:
Obec Radzovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).