SlovenskýMagyarEnglish

Školstvo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
ALAPISKOLA ÉS ÓVODA

Ofíciálna webová stránka školy:
www.zsradzovce.edupage.org

logo

„Zriadenie je vtedy múdre,
ak umožňuje úspešnú spoluprácu
a neukracuje osobnú slobodu
najvyššieho stupňa“

/ Le Corbusier/