SlovenskýMagyarEnglish

Jázmin

Popri činnosti Kulturného strediska a miestnej organizácie “Csemadok” je v Radzovciach aktivny aj spevokol pozostávajúci z 20tich členiek, ktorý sa obnovil v januári 1996, a neskôr bol pomenovaný ako ženský spevácky zbor “Jázmin”. Spoločný spev má v našom regióne veľkú tradíciu. Uchovávanie zvyklostí a láska k ľudovým piesniam je srdcovou záležitosťou pre mladších ale i starších členov našej spoločnosti. Náš spevokol je veľmi pestrý. Na festivaloch udržujúcich tradície a súťažiach v speve zvykneme predviesť rôzne ľudové spiesne. Náš zbor bol viackrát poctený pochvalou pána učiteľa Tibora Ágha. Dirigentkou a odbornou vedúcou ženského zboru “Jázmin” je Ágneš Tóthová.

Zúčastnili sme sa na rozličných festivaloch a súťažiach:

  • Matúškovo (1998) – festival ľudovej hudby Vassa Lajosa
  • Klasov (1999) – “Bíborpiros szép rózsa” (semifinále)
  • Dunajská Streda (1999) - “Bíborpiros szép rózsa” (finále)
  • Komárno (1999) – na podujatí organizovanom z príležitosti 50. výročia “Csemadok”-u
  • Poipeľské stretnutie (2000) – stretnutie regionálnych skupín ľudového remesla
  • Šahy(2001) - “Bíborpiros szép rózsa” súťaž ľudových piesní

Vystúpenia v zahraničí: Rumunsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko – Sedziejowice…

Očarili nás aj zborové diela. Popri ľudových piesniach sme sa začali učiť aj dvojhlasné skladby, neskôr sme sa zamerali na noty zborových diel troj- a štvorhlasných . Naše pokusy priniesli úspech. Na XII. a XIII. dňoch Kodálya sme účinkovali úspešne, získali sme ocenenie bronzového venca . Veľa nových poznatkov sme si odniesli z tohto festivalu zborov, čo nám dáva vačšie odhodlanie na účasť na rozličných podujatiach, súťažiach.