SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

 04.11.2019

       Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre Obec Radzovce je:

                                                                                            obecradzovce@mail.t-com.sk.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2


1 2 3 >