SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 18.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva  v   Radzovciach

Obec   R A D Z O V C E   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

l.    Kornel Angyal, Ing., 53 r., agronóm, Komunistická strana Slovenska

2.   Atila Antal, 49 r., obsluha čerpacej stanice, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  Pártja  

3.   Norbert Bencsík, 43 r., strojný robotník, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  Pártja

4.   Štefan Bodnár, Ing., 57 r., samostatný radca, Most - Híd

5.   Štefan Danko, 53 r., elektrotechnik, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  Pártja

6.   Oliver Fajd, 43 r., SZČO vodič, nezávislý kandidát

7.   Ladislav Fehér, 55 r., nezamestnaný, Nova

8.   Jozef Graca, 50 r., školník, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

9.   Ernest György, Mgr., 50 r., učiteľ, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

10. Ladislav Illéš, 58 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

11. Ladislav Korponai, 62 r., konateľ NIBE s.r.o., nezávislý kandidát

12. Peter Kozický, 66 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska

13. Ján Lauko, 58 r., podnikateľ, Smer – sociálna demokracia

14. Adrian Oravecz, Mgr., 42 r., pedagóg, nezávislý kandidát

15. Jozef Póczos, 52 r., skladník, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

16. Ján Slovák, 44 r., JS.Eurotrans, s.r.o., Most – Híd

17. František Tóth, 46 r., majster M. výroby-Mecom, Most – Híd

18. Zsolt Tóth, 54 r., elektrotechnik, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

19. Agnesa Tóthová,DiS.art., 57 r., učiteľka klavírnej hry,Strana maďarskej komunity - Magyar  Közösség   Pártja

20. Slavomír Vetrák, 40 r., strojník, vodič, Most - Híd

 Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

V             

Radzovciach

Dátum

18.septembra 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce


1 2 3 >