SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - zapisovateľ MVK

 30.08.2018

Obec Radzovce

Obecný úrad

985 58 Radzovce č. 506

IČO: 00316369, DIČ: 2021115107

Tel: 0474491152, 0474491127, e-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

V súlade s § 169 ods.6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v y m e n ú v a m

Evu Antalovú, za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Radzovciach pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

Kontakt: tel. 047/4491127, e-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk

                       Sídlo: Radzovce č. 506

V Radzovciach, 28.08.2018

                                                                                                                                

                                   

                                                                                                                                 Ing. Péter György

                                                                                                           Starosta obce


1 2 3 >