SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - preberanie kandidátnych listín

 06.09.2018

OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Kandidátne listiny, vyhlásenia a petície sa podávajú v listinnej forme najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t.j. do 11.septembra 2018.

Kandidátne listiny, vyhlásenia a petície preberá zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Eva Antalová, tel. č. 047/4491127 v čase úradných hodín na Obecnom úrade Radzovce č. 506

Po – Pi:    7.30 – 12.00      -    13.00 – 15.30

Dňa 11. septembra 2018 po úradných hodinách /od 15.30 – 24.00hod./ preberanie na adrese:

Radzovce č. 481

Mobil: 0915308771


1 2 3 >