SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - počet poslancov

 17.08.2018

OBEC  RADZOVCE

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

  

Obecné zastupiteľstvo v Radzovciach podľa § 166zákona č. 180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov uznesením č. 37/2018 a č. 38/2018  zo dňa 16.08.2018 určilo, že

Obecné zastupiteľstvo v Radzovciach bude mať celkom  9 poslancov, ktorí sa budú voliť v

jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Radzovce.

V Radzovciach dňa 16.08.2018

                                                                                                                                 Ing. Péter György

                                                                                                                                    starosta obce


1 2 3 >