SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - doručenie oznámení

 30.08.2018

Obec Radzovce

Obecný úrad

985 58 Radzovce č. 506

IČO: 00316369, DIČ: 2021115107

Tel: 0474491152, 0474491127, e-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk

O z n á m e n i e 

Obec Radzovce Vám oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie a to:

obecradzovce@mail.t-com.sk

v Radzovciach, dňa 28.8.2018                                           

                                                                                                   Ing. Péter György

                                                                                                     Starosta obce


1 2 3 >