SlovenskýMagyarEnglish

Spoznajme náš región Novohrad-Nógrád

KULTÚRNE PROGRAMY A KONCERTY     SALGÓTARJÁN   

Kam vyraziť ? celé Slovensko

Geopark je lokalitou zvláštneho významu s veľkým geologickým potenciálom, ale tiež môže byť súčasťou archeologického, ekologického, historického alebo kultúrneho potenciálu. Ponúka veľa možností pre miestny rozvoj, rozvoja turistiky a drobných remeselných výrob s predajom. Je to nový zámer v záujme zvýšenia hodnoty týchto miest na Zemi, ktoré sú skutočnými svedkami jej histórie. Novohrad-Nógrád GEOPARK sa nachádza na území  Cerovej vrchoviny, ktorá je najmladšie vulkanické pohorie Slovenska.  Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti CHKO Cerová Vrchovina  a tiež chráneným vtáčim územím európskeho významu NATURA 2000.

Hora ktorá tvorí výraznú krajinnú dominantu nad obcou Radzovce sa vytvárala sopečnou činnosťou pred 4,7 mil. rokov. 4 km dlhý lávový prúd vytekala zo sopky Monosa smerom na severozápad k Malej Beline. Lokalita je chránené vtáčie územie európskeho významu, biotopom kukučky vencovej a tiež ponikleca veľkokvetého. Niektoré tu rastúce huby sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.