SlovenskýMagyarEnglish

Lokalita Belinské skaly

1.  Lokalita Belinské skaly PP (prírodná pamiatka) s nadmorskou výškou 488 m je odkrytý lávový prúd s ukážkami stĺpovitej a doskovitej odlučnosti bazaltu.Lokalita je ukážkovým príkladom zvetrávania okrajových častí lávových prúdov. Na juhozápadnom okraji lávového prúdu sa nachádzajú zvetralé bralá, mierne skĺznuté bazaltové stĺpy, skalné veže so striežkovitými výčnelkami.