SlovenskýMagyarEnglish

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Radzovce

 05.09.2023

Názov projektu: 

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Radzovce
s využitím obnoviteľných zdrojov energie  

 

Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Radzovce

 

Výsledok projektu: Zrekonštruované kúrenie Obecného úradu v obci Radzovce za použitia tepelného čerpadla

 

Celkové oprávnené výdavky: 53 690,09 € 

Nenávratný finančný príspevok: 51 005,59 

 

Doba realizácie projektu: 06/2023 - 12/2023

 

Projekt je financovaný Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja.


Zoznam aktualít: