Referendum - menovanie za zapisovateľa

 16.11.2022

Obec Radzovce

Obecný úrad Radzovce 506

985 58 Radzovce IČO: 00316 369, DIČ: 2021115107

Tel: 047/44 91152, 047/44 91127, e-mail: obec@radzovce.sk

T.

Eleonóra Bodnárová 

Radzovce č. 476

985 58 Radzovce

                                                                                          V Radzovciach, 16.11.2022

Vec: Menovanie za zapisovateľa

            Ing. Péter György, starosta obce Radzovce, v zmysle § 19 ods. 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov menujem za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie Obce Radzovce

pre Referendum v roku 2023

     Eleonóra Bodnárová, Radzovce 476, 985 58 Radzovce , mob.: +421 0908 570 342

                                                                                              Ing. Péter György, v.r.

                                                                                                 starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >