Oznámenie o preberaní kandidátnych listín, vyhlásení, petícií a delegačných listín

 30.08.2022

O Z N Á M E N I E

o preberaní kandidátnych listín, vyhlásení, petícií  a delegačných listín  pre

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

v roku  2022

do 30. augusta 2022 a v čase do 24:00 hod.

Zapisovateľka: Eva Antalová

Dňa 30. augusta 2022 v mimopracovnej dobe

/
od 15:30hod. do 24.00 hod./ preberanie na adrese:   

Radzovce č. 481

Tel.č.: 0915 308 771Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >