SlovenskýMagyarEnglish

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do EP 2024

 09.04.2024

Obec Radzovce

Obecný úrad Radzovce č. 506

985 58 Radzovce IČO: 00316369, DIČ: 2021115107

Tel:047/44 91127, e-mail: obec@radzovce.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

     Obec Radzovce, oznamuje emailovú adresu na doručenie  žiadosti o vydanie hlasovacieho

 

preukazu  pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2024

 

konaného dňa 08.06.2024.

 

 

 

 

obec@radzovce.sk

 

 

 

 

 

 

 

v Radzovciach, dňa 10.04.2024

 


    Zoznam aktualít: