SlovenskýMagyarEnglish

Miestne občianske a preventívne služby v obci Radzovce

 21.03.2024

                                                    EU

  PS  UV

 

Názov projektu: Miestne občianske a preventívne služby v obci Radzovce

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby

v obciach s prítomnosťou MRK

Trvania projektu:03/2024 - 08/2026

Nenávratný finančný príspevok: 162 866,91 €

Typ projektu: dopytovo – orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR

Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.

 

 

 

WWW.eurofondy.gov.sk                 www.vlada.gov.sk         www.romovia.vlada.gov.sk       www.radzovce.sk


    Zoznam aktualít: