Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 16.11.2022

Obec Radzovce

Obecný úrad Radzovce 506

O Z N Á M E N I E

     Obec Radzovce, oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum v roku 2023, konané dňa 21.01.2023:

obec@radzovce.sk
Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >