Zverejnenie - Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu

 05.11.2020

             Obec Radzovce, zverejňuje  informáciu o zmene navrhovanej činnosti  „ Ložisko Šiatorská Bukovinka  -  ťažba andezitu“.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na obecnom úrade v Radzovciach  a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej  republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lozisko-siatorska-bukovinka-tazba-andezitu-1


Zoznam článkov:

1 2 3 >