SlovenskýMagyarEnglish

SME DOMA V EURÓPE

Projekt „Sme doma v Európe“ financovala Európska únia
v rámci programu Európa pre občanov
 
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť:

projekt umožnil stretnutie 1600 občanov, z ktorých 100 v zastúpení združenia Nógrád Turizmusáért Egyesület pochádzalo z obce Varsány  a z okolitých obcí (Maďarsko),  45 v zastúpení nadácie Fundatia Csemete z obce Cluj-Napoca a z okolitých obcí (Rumunsko), 45 z mesta Seč (Česká republika), 45 z obce  Sedziejowice (Poľsko), 45 v zastúpení združenia  Asociatia Vital Life z mesta  Odorheiu Secuiesc (Rumunsko) a 1320 z obce Radzovce a z okolitých obcí (Slovensko).

Miesto/dátumy:

stretnutie sa uskutočnilo v obci Radzovce (Slovensko) od 17/10/2014 do19/10/2014

Stručný opis:

Dňa17/10/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na rozvoj družobných partnerstiev. Trojdňové podujatie sa začalo privítaním hostí s následnou obhliadkou obce Radzovce v rámci ktorého účastníci sa oboznámili s historickým,  kultúrnym a prírodným bohatstvom obce. Miestny obyvatelia s bohatou výstavou ručných prác čakali hostí v klube dôchodcov a následne domáci dobrovoľnícky hasičský zbor  predstavil svoju činnosť.
V kultúrnom dome hostia sa zoznámili s cieľmi a výsledkami cezhraničného Geoparku Novoharad-Nógrád. Po večeri hostia predstavili svoju činnosť a členov delegácií. V rámci podujatia boli predstavené aj špeciality palockej kuchyne a účastníci sa  zaoberali s otázkami rovnosti  príležitostí, ako základného práva EU.

Dňa 18/10/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na stretnutie národov a národností. Delegácie sa najskôr oboznámili s regionálnymi pamätihodnosťami – Fiľakovský hrad, prírodná rezervácia a hrad Šomoška, mesto Lučenec a pod. Poobede v rámci workshopov v súvislosti so Stratégiou Európa 2020  boli prerokované témy ako vzdelávanie a otázky chudoby. Účastníci sa oboznámili s históriou EU - „Mier v Európe“ a následne sa stretli s predstaviteľom Európskej komisie s p. Zoltánom Magyarom, pričom najaktívnejšia diskusia bola v oblasti prosperity občanov EU. Podujatie sa pokračovalo na námestí pri kultúrnom dome v duchu súdržnosti spoločným odhalením  ozdobného stĺpa a následným kultúrnym programom. V kultúrnom programe vystupovali jednotlivci a súbory družobných partnerov. Počas bohatého a pestrého programu v spolupráci partnerov sa realizovala ochutnávka národných tradičných jedál. Vo večerných hodinách v kultúrnom dome sa predstavila digitálna kronika obce Radzovce, čo nasledoval tanečný program, v rámci ktorého každá delegácie predstavila svoje národné tance.

Dňa 19/10/2014 účastníci v rámci aktivity s názvom  „Sme doma v Európe“ zamerali pozornosť na históriu a budúcnosť EU. V doobedňajších hodinách partneri projektu položili vence k  pamätníku padlých hrdinov  I. Svetovej vojny. Účastníci podujatia v rámci verejnej besedy spoločne hľadali príčiny euroskepticizmu a vzájomne porovnávali  pohľady občanov z rôznych národných prostredí. Zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov projektu sa realizovalo v rámci worskhopu s následným stanovením spoločných cieľov a úloh. V závere podujatia spolupatričnosť a spoločné európske občianstvo partneri symbolizovali tortou ozdobenou so symbolmi EU a Programu Európa pre občanov. Spolupráca partnerov ukončením projektových aktivít sa neskončila, partneri projektu majú zámer pokračovať v kooperácii a uvažujú o rozšírenie partnerstva a vytvorenia širšej siete spolupráce.

FOTOALBUM:

2014.10.17. Piatok - Péntek - Piatek
2014.10.18. Sobota - Szombat - Sobota
2014.10.19. Nedeľa - Vasárnap - Niedziela

VIDEO:

LocAll Tv

PUBLICITA:

  1. Týždenník Vasárnap, číslo 45, vydanie 4.11.2014, strana 11
  2. Týždenník MY - Novohradské noviny, číslo 40, vydanie 14.10.-20.10.2014, strana 20

17. 10 2014 – 19.10.2014.
2014. október 17. – 19.

Projekt s názvom „Sme doma v Európe“  sa realizoval v rámci
Programu "Európa pre občanov"
s finančnou podporou Európskej komisie

Az „Otthon vagyunk Európában” c. rendezvény
az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával
az "Európa a polgárokért" program keretén belül  valósult meg