SlovenskýMagyarEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Sklo
  27. MÁJ 2024
  zajtra
 • BIO odpad
  04. JÚN 2024
  Utorok
 • Komunál
  05. JÚN 2024
  Streda
 • Plasty
  10. JÚN 2024
  Pondelok
RADZOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC RADZOVCE

Radzovce sa nachádzajú na východnom pomedzí historickej Novohradskej župy, ktorá tu hraničí s Gemerom. Obec leží v severnom ústí priesmyku, ktorý spája údolie potoka Zagyvy na juhu s lučenskou kotlinou na severe.

Chotár obce leží uprostred Cerovskej vrchoviny na nive a terase potoka Belina v nadmorskej výške 216 – 584 m. Značne odlesnený chotár na pahorkatine a vrchovine tvoria treťohorné tufitické pieskovce, z ktorých vystupujú erózne trosky lávových prúdov. Do chotára obce zasahuje Cerovská vrchovina roku 1989 vyhlásená za chránenú prírodnú oblasť.