Aktuality

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Radzovce (Kamerový systém v obci Radzovce)

 16.12.2019

       Hlavným cieľom projektu bol zvýšenie prevencie kriminality a zníženie páchania protispoločenskej činnosti v obci formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému a tak zabezpečiť bezpečný život obyvateľov a návštevníkov obce a zefektívniť ochranu majetku obce.Vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce. Monitoring je zabezpečený stálym, nepretržitým 24 hod. nahrávaním záznamu z  kamier.Prevádzkovanie a propagácia kamerového systému je cieľom aktívne vplývať na občanov a návštevníkov obce za účelom zvyšovania ich právneho vedomia, zvyšovanie povedomia občanov z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich majetku pred nezákonným konaním iných osôb a subjektov, ďalej rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení úloh prevencie kriminality. Je predpoklad zabezpečenia dohľadu nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou, ochranu rizikových skupín obyvateľov, ako potenciálnych obetí  kriminality a monitorovaním osôb, ktorých ich správanie sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa môžu stáť páchateľmi kriminality.

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár