Aktuality

O Z N A M pre seniorov nad 65 ROKOV

 26.03.2020

Oznam pre seniorov nad 65 rokov

Oznamujeme seniorom nad 65 rokov, ktorí sú na to odkázaní, že majú možnosť dohodnúť nákup a donášku základných potravín a to raz do týždňa 
na telefónnych číslach:   

Telefón: 047 4491127,

Mobil:  0918 647 792.

      Za odkázaných seniorov sa považujú dôchodcovia, ktorí túto službu nie sú schopní zabezpečiť rodinnými príslušníkmi alebo známymi.

Donášku potravín zabezpečia zamestnanci obce Radzovce.

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár