Medzinárodná spolupráca

Družobný obec z Maďarska - Varsány (22.09.2009)
Testvértelepülés - Varsány (Magyaország) (2009.09.22.)


HOME IN EUROPE 
SME DOMA V EURÓPE

OTTHON EURÓPÁBAN

FOTOALBUM:

2014.10.17. Piatok - Péntek - Piatek

2014.10.18. Sobota - Szombat - Sobota

2014.10.19. Nedeľa - Vasárnap - Niedziela

VIDEO:

LocAll Tv

PUBLICITA:

1. Týždenník Vasárnap, číslo 45, vydanie 4.11.2014, strana 11

2. Týždenník MY - Novohradské noviny, číslo 40, vydanie 14.10.-20.10.2014, strana 20

17. 10 2014 – 19.10.2014.
2014. október 17. – 19.

Projekt s názvom „Sme doma v Európe“  sa realizoval v rámci
Programu "Európa pre občanov"
s finančnou podporou Európskej komisie

Az „Otthon vagyunk Európában” c. rendezvény
az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával
az "Európa a polgárokért" program keretén belül  valósult meg

Projekt „Sme doma v Európe“ financovala Európska únia
v rámci programu Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť:

projekt umožnil stretnutie 1600 občanov, z ktorých 100 v zastúpení združenia Nógrád Turizmusáért Egyesület pochádzalo z obce Varsány  a z okolitých obcí (Maďarsko),  45 v zastúpení nadácie Fundatia Csemete z obce Cluj-Napoca a z okolitých obcí (Rumunsko), 45 z mesta Seč (Česká republika), 45 z obce  Sedziejowice (Poľsko), 45 v zastúpení združenia  Asociatia Vital Life z mesta  Odorheiu Secuiesc (Rumunsko) a 1320 z obce Radzovce a z okolitých obcí (Slovensko).

Miesto/dátumy:

stretnutie sa uskutočnilo v obci Radzovce (Slovensko) od 17/10/2014 do19/10/2014

Stručný opis:

Dňa17/10/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na rozvoj družobných partnerstiev. Trojdňové podujatie sa začalo privítaním hostí s následnou obhliadkou obce Radzovce v rámci ktorého účastníci sa oboznámili s historickým,  kultúrnym a prírodným bohatstvom obce. Miestny obyvatelia s bohatou výstavou ručných prác čakali hostí v klube dôchodcov a následne domáci dobrovoľnícky hasičský zbor  predstavil svoju činnosť.
V kultúrnom dome hostia sa zoznámili s cieľmi a výsledkami cezhraničného Geoparku Novoharad-Nógrád. Po večeri hostia predstavili svoju činnosť a členov delegácií. V rámci podujatia boli predstavené aj špeciality palockej kuchyne a účastníci sa  zaoberali s otázkami rovnosti  príležitostí, ako základného práva EU.

Dňa 18/10/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na stretnutie národov a národností. Delegácie sa najskôr oboznámili s regionálnymi pamätihodnosťami – Fiľakovský hrad, prírodná rezervácia a hrad Šomoška, mesto Lučenec a pod. Poobede v rámci workshopov v súvislosti so Stratégiou Európa 2020  boli prerokované témy ako vzdelávanie a otázky chudoby. Účastníci sa oboznámili s históriou EU - „Mier v Európe“ a následne sa stretli s predstaviteľom Európskej komisie s p. Zoltánom Magyarom, pričom najaktívnejšia diskusia bola v oblasti prosperity občanov EU. Podujatie sa pokračovalo na námestí pri kultúrnom dome v duchu súdržnosti spoločným odhalením  ozdobného stĺpa a následným kultúrnym programom. V kultúrnom programe vystupovali jednotlivci a súbory družobných partnerov. Počas bohatého a pestrého programu v spolupráci partnerov sa realizovala ochutnávka národných tradičných jedál. Vo večerných hodinách v kultúrnom dome sa predstavila digitálna kronika obce Radzovce, čo nasledoval tanečný program, v rámci ktorého každá delegácie predstavila svoje národné tance.

Dňa 19/10/2014 účastníci v rámci aktivity s názvom  „Sme doma v Európe“ zamerali pozornosť na históriu a budúcnosť EU. V doobedňajších hodinách partneri projektu položili vence k  pamätníku padlých hrdinov  I. Svetovej vojny. Účastníci podujatia v rámci verejnej besedy spoločne hľadali príčiny euroskepticizmu a vzájomne porovnávali  pohľady občanov z rôznych národných prostredí. Zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov projektu sa realizovalo v rámci worskhopu s následným stanovením spoločných cieľov a úloh. V závere podujatia spolupatričnosť a spoločné európske občianstvo partneri symbolizovali tortou ozdobenou so symbolmi EU a Programu Európa pre občanov. Spolupráca partnerov ukončením projektových aktivít sa neskončila, partneri projektu majú zámer pokračovať v kooperácii a uvažujú o rozšírenie partnerstva a vytvorenia širšej siete spolupráce.

A „5. évfordulós találkozó, a családi gazdaságok jegyében- az önellátó gazdálkodás újjáélesztéséért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
"Testvérvárosok polgárainak találkozói"

Részvétel:

a projekt 780 állampolgár részvételével tette lehetővé a találkozót, akik közül 590 fő magyar,  60 fő (Ragyolc) SK - Szlovákia, 30 fő (Homoród-Karácsonyfalva) RO- Románia, 20 fő (Sedziejowice) PL- Lenygelország, 30 fő (Otmuchow) PL- Lengyelország, 30 fő (Palics) SR- Szerbia, 10 fő (Székelyudvarhely) RO-Románia, és 10 fő (Kolozs) RO- Románia lakosai.

Helyszín/Dátumok:

a találkozó helyszíne Varsány, Drégelypalánk, Berkenye, Nagykeresztúr (HU - Magyarország) volt, 25/06/2014 és  29/06/2014 között

Részletes leírás:

25/06/2014-án, a Testvértelepülési tapasztalatcsere találkozó – NyitónapjánVarsány Község polgárai fogadták az érkező vendégeket. Sor került a programok ismertetésére, a meghívottak lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, elindult az eszmecsere a családi gazdaságokról, a családi gazdaságok újjáélesztéséről. Összesen 780 fő kapott meghívást: Ragyolc (SK) 60, Homoród-Karácsonyfalva (RO) 30, Sedziejowice (PL) 20; Otmuchow (PL) 30, Civitas Alapítvány 10 (RO), Székelygyümölcs Egyesület 10 (RO); EU-n kívül Szerbia 30 valamint Varsány 590 fővel képviseltette magát. A vendégek elszállásolását a település lakosai vállalták.

26/06/2014-én, a Családi gazdaságok Palócföldön – Kiállítás és belföldi tapasztalatcsere program- Az önfenntartó falugazdaság újjáélesztése. Szakmai kirándulás. Az volt a célunk, hogy különböző nagyságrendű, elsősorban helyi termékeket feldolgozó vállalkozásokat, jó példákat mutassunk be. Első állomásunk Drégelypalnk volt, ahol a Csósza Manufaktúra - családi vállalkozás- bemutatására került sor. Saját földjükön termett gyümölcsökből készítenek szörpöket, lekvárokat és különlegességeket. Második állomás Berkenye. Sokak előtt ismert lehet, hogy ez a kis falu Nógrád megye gyöngyszeme. Köszönhető mindez elsősorban Schmidt Józsefné polgármester asszonynak, aki már több mint 25 éve, szó szerint építi a falut. Hűtőház, étterem, rendezvényház, virágos utcák és terek, rendezett porták, és még sorolhatnánk, hogy mi mindennel találkoztunk
A szakmai kirándulást Nagykeresztúron, a Gyümölcsházban zártuk. Igazi megkoronázása volt a napnak. Gyümölcsborokat és pálinkát is készítenek, más egyéb mezőgazdasági tevékenység folytatása mellett. A központi épület egy ékszerdoboz, ahol konferenciaterem, üzlet, irodák, laboratórium is található.

27/06/2014-án „Innovatív Európa- innovatív polgárai”-szakmai nap az Európa 2020 Stratégia jegyében-Az előző napi információk feldolgozása: Mit jelent számunkra, milyen előnyökkel jár az uniós polgárság?  A rendezvénysorozat 3. napján Székelygyümölcs- Palóc Gyümölcs  kiállítást  szerveztünk.Régi-új megoldások a globális kihívásokra témában kiváló előadásokathallgattunk az alábbi előadóktól:
György Mátyás a Székelygyümölcs egyesület gazdasági igazgatója, Bíró Anna Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád megyei referense
Kazinczy István Tiszatenyő polgármestere , Dr. Nagyné Varga Ilona JNSZ Megyei Esély Szociális Közalapítvány igazgatója
Szabadkai Andrea Szövetség az élő Tiszáért szervezet elnökségi tagja, Dr. Barancsi Ágnes Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat JNSZ Megyei referense, Dobó Márta a palicsi közgyűlés alelnöke
A konferenciát követően EurAktív panelbeszélgetést szerveztünk.
A szakmai nap célja a hatékony tapasztalatcsere-tudásmegosztás. A programot a nyitottság jellemezte, mely hozzájárult Európa kreatív potenciáljának jobb kihasználásához. Szakértői tapasztalatot adtunk át és lehetőséget biztosítottunk a szociális vállalkozások, a családi gazdaságok és a nonprofit szervezetek számára tudásuk bővítésére.

28/06/2014-én, Évfordulós Testvértelepülési nap a kultúraközi párbeszéd jegyében. Testvértelepüléseink népi értéktára címmel kiállítás nyílt a Kézművesportán. A közös ebéd után ünnepélyes keretek között aláírásra került az 5. évfordulós Partnerségi szerződés megerősítése Varsány és Ragyolc települések között. Délután „Korok, népek, kultúrák” címmel zenés táncos bemutatók következtek a résztvevő országok kultúrájából. Este tűzzsonglőr bemutató és tábortűz mellett kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség.
A nap legfontosabb eseménye az 5 éve kötött partnerségi szerződés megerősítése. A helyi és vendég kézműves mesterek által készített műveket és sajátos technikákat lehetett megtekinteni. A korosztályonként berendezett kiállítás és a délutáni látványos zenés táncos bemutató lehetőséget nyújtott, a különböző nemzeti értékek megismerésére és a generációk és kultúrák közötti párbeszédre.

29/06/2014-én, „Európai termék-család”- Záró, értékelő nap. Az ünnepi szentmisét követően sor került a projekt értékelésére, a további feladatok, jövő évi programok megbeszélésére. A kapcsolatok elmélyítését szolgálta, hogy búcsúzásul sor került egy játékos szellemi vetélkedőre, mely az előző napi programokra, a megszerzett ismeretekre, illetve a kirándulások élményeire épült. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték az 5 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.

A találkozó eredményeinek számbavételét követően a nap végén Palóc gyümölcs márkanévvel ellátott termékekből készített ajándékcsomagok átadásával elbúcsúztunk vendégeinktől.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár