Jázmin

      

Popri činnosti Kulturného strediska a miestnej organizácie “Csemadok” je v Radzovciach aktivny aj spevokol pozostávajúci z 20tich členiek, ktorý sa obnovil v januári 1996, a neskôr bol pomenovaný ako ženský spevácky zbor “Jázmin”. Spoločný spev má v našom regióne veľkú tradíciu. Uchovávanie zvyklostí a láska k ľudovým piesniam je srdcovou záležitosťou pre mladších ale i starších členov našej spoločnosti. Náš spevokol je veľmi pestrý. Na festivaloch udržujúcich tradície a súťažiach v speve zvykneme predviesť rôzne ľudové spiesne. Náš zbor bol viackrát poctený pochvalou pána učiteľa Tibora Ágha. Dirigentkou a odbornou vedúcou ženského zboru “Jázmin” je Ágneš Tóthová.

Zúčastnili sme sa na rozličných festivaloch a súťažiach:

Matúškovo (1998) – festival ľudovej hudby Vassa Lajosa

Klasov (1999) – “Bíborpiros szép rózsa” (semifinále)

Dunajská Streda (1999) - “Bíborpiros szép rózsa” (finále)

Komárno (1999) – na podujatí organizovanom z príležitosti 50. výročia “Csemadok”-u

Poipeľské stretnutie (2000) – stretnutie regionálnych skupín ľudového remesla

Šahy(2001) - “Bíborpiros szép rózsa” súťaž ľudových piesní

Vystúpenia v zahraničí: Rumunsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko – Sedziejowice…

Očarili nás aj zborové diela. Popri ľudových piesniach sme sa začali učiť aj dvojhlasné skladby, neskôr sme sa zamerali na noty zborových diel troj- a štvorhlasných . Naše pokusy priniesli úspech. Na XII. a XIII. dňoch Kodálya sme účinkovali úspešne, získali sme ocenenie bronzového venca . Veľa nových poznatkov sme si odniesli z tohto festivalu zborov, čo nám dáva vačšie odhodlanie na účasť na rozličných podujatiach, súťažiach.

      


Ragyolcon a Művelődési Központ és a Csemadok helyi alapszervezete mellett működik a 16 tagú nőikar, mely 1996 januárjában alakult ujjá, majd 2004-ben felvette a Jázmin nőikar elnevezést. A közös éneklésnek régiónkban nagy hagyománya van. A népdal szeretete és a hagyományok ápolása községünk fiatalabb és idősebb lakosainak is szívügye. Kórusunk nagyon sokszínű. Népdalokat, népdalcsokrokat énekelünk a hagyományőrző fesztiválokon és népdalversenyeken. Ágh Tibor tanár úr többször dicséretét fejezte ki a kórusnak. A Jázmin nőikar karnagya és szakmai vezetője Tóth Ágnes.

Különböző fesztiválokon és versenyeken vettünk részt:

Taksonyban  ( 1998 ) – Vass Lajos népzenei fesztivál

Kálazon ( 1999 )  - Bíborpiros szép rózsa  ( elődöntő )

Dunaszerdahelyen ( 1999 ) – Bíborpiros szép rózsa ( döntő )

Komáromban ( 1999 ) a Csemadok 50. évfordulója alkalmából rendezett műsoron

Ipolymenti találkozó ( 2000 ) – a régió népművészeti csoportjainak találkozója

Ipolyság ( 2001 ) – Bíborpiros szép rózsa – népdalverseny

Külföldi fellépések: Sepsiszentgyörgy – Románia, Jászapáti,Kazár,Bükkszék (Salvus  - napok ), Mátraterenye, Kisterenye, Mátraszőlős, Karancslapujtő, Karancsalja, Szügy, Varsány, Sedziejowice-Lengyelország.

A kórusművek varázsa szintén magával ragadott bennünket. A népdalok mellett először  kétszólamú dalokat kezdtünk tanulni,később elővettük a három – és  négyszólamú kórusművek kottáit. Próbálkozásainkat siker koronázta. A XII. és a XIII. Kodály napokon sikeresen szerepeltünk, bronzkoszorús minősítést kaptunk. Nagyon sokat tanultunk ezen a kórusfesztiválon,még nagyobb lelkesedéssel veszünk részt a különböző rendezvényeken,versenyeken.

Kórustalálkozók és fesztiválok:

2000. május 25. – Fülek : Az aranykoszorús Füleki Férfikar megalakulásának 80. évf. rendezett díszhangversenyén vettünk részt, amely egyben kórustalálkozó is volt.

2001. december – Salgótarján – a Salgótarjáni Pedagóguskórus  év végi hanbversenye

2002. május 24 – 26. Galánta – XII. Kodály napok – bronzkoszorús minősítés

2005. május   27- 29. Galánta – XIII. Kodály napok – bronzkoszorús minősités

2008 – Galánta- Bronzkoszorús minősítés

2011 – Galánta – Bronzkoszorús minősítés

2012 – Rimaszombat , kórustalálkozó

2012 – Losonc : Kodály est a szabó Gyula emlékházban

2015 – Bátonyterenye, Palóc világtalálkozó


      

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár