SlovenskýMagyarEnglish

Lokalita Spätná erózia

Lokalita Spätná erózia leží len niekoľko desiatok metrov od hlavnej cesty pri hraničnej tabuli obce Šiatorská Bukovinka. Skalný stupeň sa vytvoril spätnou eróziou občasných povrchových tokov v období dažďov a topení sa snehu. 10 m vysoká skalná stena v koryte výmoľového jarku ohraničená zvislými pieskovcovými stenami. Pod stenou je dutina vytvorená vírivým pohybom padajúcej vody. V zime, počas dlhšie trvajúcich mrazivých dní a nocí sa z  náhodného vodopádu sformuje obrovský ľadový masív (ľadopád). Pod ľadopádom v dutine sa vytvára prekrásna ľadová výzdoba. Táto oblasť je súčasťou CHKO Cerová vrchovina a NATURA 2000, je významnou lokalitou Geoparku Novohrad-Nógrád.