SlovenskýMagyarEnglish

Lokalita Karanč

Lokalita Karanč je vlastne vypreparovaná andezitová lokolita, typickým dómovitým vrchom s nadmorskou výškou 725 m. Andezitová láva pôvodne stuhla pod povrchom. Vďaka odolnosti andezitu je najvyššie položené miesto, je Olympom Cerovej vrchoviny. Jeho prevažná časť je na maďarskom území. Je prevažne  zalesnený bučinami, miestami javorovo-lipovými a dubovo-cerovými lesmi. V okolí Karanča rastie mechúrnik stromovitý. Je biotopom pre mačku divú, muflóniu zver, fúzača alpského, roháča obyčajného, je tu zaznamenaný široký spektrum vtáctva.Niektoré tu rastúce huby sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.