SlovenskýMagyarEnglish

Archeologická lokalita v Radzovciach

4. Archeologická lokalita v  Radzovciach - V 30-tich rokoch nálezisko preskúmal Vojtech Budinský-Krička, neskôr v rokoch 1969-74 pokračoval Václav Furmánek z ústavu SAV. Bolo odkryté žiarové pohrebisko z obdobia popolnicových polí s 1334 hrobmi. V roku 1978 sa našli bronzové predmety, pre ktoré preskúmali 1100 m2 plochy a objavili stopy pravekej osady z doby bronzovej - pilinskej a kyjatickej kultúry. Nálezysko množstva keramiky a bronzových predmetov, odlievacích kadlúb s dôkazmi kovolejárstva a spracovania bronzu. V knižnej forme bola vydaná v roku 1990 a 2010. Dočasnú výstavu si môžeme prezrieť v kultúrnohistorickom múzeu v Radzovciach.