VZN obce

 • 02.05.2023 | 2.81 Mb
  o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
 • 02.05.2023 | 0.51 Mb
  o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
 • 02.05.2023 | 0.66 Mb
  v záujme zabezpečenia nočného kľudu a poriadku v obci, hlavne pri usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
 • 02.05.2023 | 1.4 Mb
  ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Radzovce
 • 02.05.2023 | 0.77 Mb
  o držaní a vodení psov
 • 02.05.2023 | 0.78 Mb
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúpm podľa miestnych podmienok na území obce Radzovce