Kontakty

Toto webové sídlo www.radzovce.sk spravuje Obec RADZOVCE je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Radzovce

Adresa:
Obecný úrad Radzovce
Radzovce 506
985 58 Radzovce

IČO: 00 316369

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 1573
Rozloha: 1879 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1246

Všeobecné informácie: info@radzovce.sk
Podateľňa: podatelna@radzovce.sk
Starosta: Ing. Peter György, tel: 047 / 449 11 27, e-mail: starosta@radzovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@radzovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 449 11 27

E-mail: sekretariat@radzovce.sk

Kompetencie:
Obec Radzovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Radzovce je zriadený na Miestnom úrade 

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 15.30


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár